Homologacja neseserów

Homologacja neseserów, kufrów i innych pojemników do transportu pieniędzy – oszustwo czy tylko nadużycie słowne?


Jako wytwórca uznanych i certyfikowanych pojemników do transportu przedmiotów wartościowych, pieniędzy i dokumentów zawierających informacje o określonym stopniu tajności coraz częściej stykamy się ze zjawiskiem homologowania neseserów, kufrów i innych pojemników do transportu pieniędzy.
W naszej ocenie to zjawisko jest bardzo naganne, ponieważ wprowadza użytkownika celowo w błąd, mający doprowadzić do wyłudzenia pieniędzy i dający często złudną nadzieję bezpieczeństwa.
Na czym polega naganność w tym przypadku?

Definicja homologacji

Homologacja jest dokumentem potwierdzającym zgodę oficjalnej instytucji na użytkowanie danego produktu w określonym zakresie,na terenie kraju. W przypadku homologacji oficjalną instytucją może być organ sądowy, departament ministerstwa lub ministerstwo, ciało akademickie lub eksperckie. Sposób działania tych instytucji opiera się o ściśle określone zasady i standardy. W oparciu o nie dana instytucja decyduje, czy homologacja może być przyznana. Dzisiaj wiele produktów posiada homologację. Dokument taki zapewnia, że dany produkt spełnia wszystkie kluczowe wymogi stawiane tego typu przedmiotom, odnośnie na przykład bezpieczeństwa ,czy też wpływu na środowisko.

Podsumowując definicję:

  • Homologację wydają instytucje publiczne.
  • Organy publiczne wydają homologację w oparciu o ustalony, ścisły zestaw zasad(zapisany i opublikowany).

Zgodnie z definicją nie ma zjawiska homologacji produktów przez ich producentów lub przez wynajętą do tego celu firmę. W tej sytuacji wykonanie odpłatnej homologacji swoich lub obcych produktów przez firmę handlową wydaje się być nadużyciem w warstwie semantycznej, a w warstwie formalno-prawnej – zwykłym oszustwem.

Oświadczenie Centrum Zaopatrzenia Biznesu w sprawie homologacji.

  • Nasza firma nigdy nie proponowała i nie sugerowała w jakikolwiek sposób swoim klientom instytucjonalnym i indywidualnym przeprowadzenia procesu homologacji swoich lub obcych produktów.
  • Nasza firma nigdy nie upoważniła jakiejkolwiek innej firmy do przeprowadzania homologacji naszych produktów.
  • Nigdy też nie upoważnialiśmy innych firm lub osób trzecich do przeprowadzenia przeglądów konserwacyjnych, serwisowych i doraźnych napraw naszych produktów.
  • Użytkownicy naszych produktów mogą korzystać z opieki konserwacyjnej zaproponowanej im w drodze oferty handlowej, uzupełniającej transakcję sprzedaży lub naprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Realizujemy też niestandardowe projekty: od bardzo unikalnych systemów opracowanych z myślą o wymaganiach konkretnego zleceniodawcy.